Koruyucu önlemler

- Dec 12, 2015 -

Duman eğer hava toz veya zararlı gazların sınırı üzerinden günlük ortalama konsantrasyon, havalandırma veya Klima koleksiyonları ambar ve showroom, hava filtreleme ve arıtma için önlemler çare. Konsantrasyonu sınırları Tablo 4.5.1 hükmü uyarınca olmalıdır.

Duman toz ve zararlı gaz konsantrasyon limitleri

Kategoriler kirletici konsantrasyon limitleri (mg/kare metre)

Duman toz 0,15